Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Arbeidsforhold

Arbeidstid

Arbeidstid reguleres i utgangspunktet av arbeidsmiljøloven, men flertallet av Legeforeningens medlemmer omfattes av tariffavtaler som regulerer arbeidstid.

På denne siden finner du informasjon om de mest sentrale tariffavtalebestemmelsene om arbeidstid for sykehusleger, og leger ansatt i stat og kommune (inkludert kommunal legevakt og Oslo kommune).