Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Artikler om personvern

Spørreundersøkelse om LIS1 i kommunehelsetjenesten

24. april 2019
Legeforeningen/YLF sendte i uke 17 en spørreundersøkelse til utvalgte LIS1 for å kartlegge arbeidssituasjonen i kommunene. En påminnelse om undersøkelsen ble sendt ut mandag 13. mai.

De ulike foreningsleddene i Legeforeningen

15. oktober 2018
Legeforeningen består av både lokalforeninger, yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger. Hver av disse representerer selvstendige virksomheter, med eget organisasjonsnummer, og vil i større eller mindre grad behandle personopplysninger.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

30. april 2018

Noen viktige endringer med det nye regelverket

18. januar 2018
Grunnprinsippene for behandling av personopplysninger vil videreføres slik vi kjenner dem i dag. Det er likevel noe som er nytt, som det kan være særlig grunn til å være oppmerksom på.

Sjekkliste for næringsdrivende leger

18. januar 2018
Det er viktig at legekontoret gjennomgår sin egen håndtering av personopplysninger, som omfatter så vel pasientdata som opplysninger om ansatte mv. Til hjelp i arbeidet har vi laget en kort (ikke uttømmende) sjekkliste.

Hva betyr forordningen for næringsdrivende leger?

18. januar 2018
Leger behandler store mengder personopplysninger, og regelverket er dermed høyst relevant. Mest relevant er det for de næringsdrivende legene som vil være behandlingsansvarlig for sin bruk av opplysninger om pasienter, ansatte og andre.