Jus og arbeidsliv
TEMA

Nye regler om personvern

25. mai 2018 trådte nye regler for behandling av personopplysninger i kraft i EU i form av en ny forordning (GDPR). Etter innlemmelse i EØS-avtalen har den nye personvernforordningen også bli en del av norsk rett.
GDPR - Illustrasjon fra colourbox.com

Den nye personopplysningsloven gjelder i Norge fra 20. juli 2018, og med dette gjennomføres også EUs personvernforordning (GDPR) i Norge fra samme dato. Regelverket, som i stor grad er en gjengivelse av EUs personvernforordning, er gjeldende for alle typervirksomheter, alt fra de store helseforetakene til enkeltstående legekontorer.

Se også Regjeringens sider

De nye reglene om personvern skal styrke enkeltpersoners rettigheter innenfor personvern, pålegge et større ansvar for de som behandler personopplysninger og vil generelt bidra til et større fokus og en større bevissthet rundt personvern. 

Mye vil fortsette som før men det vil bli noen innstramninger og andre endringer sammenlignet med dagens regelverk. Virksomheter som i dag etterlever det norske regelverket og retningslinjer for praktiseringen vil være godt på vei mot etterlevelse av den nye forordningen.

På denne siden har vi samlet noe informasjon om regelverket, og betydningen dette har for deg som lege. Siden vil oppdateres løpende med nytt materiale.

Les mer om personvern