Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Jus og arbeidsliv
TEMA

Personvern

25. mai 2018 trådte nye regler for behandling av personopplysninger i kraft i EU i form av en ny forordning (GDPR). Den nye norske personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018, og fra samme dato ble EUs personvernforordning (GDPR) også gjeldende i Norge.

Her har vi samlet noe informasjon om regelverket, og betydningen dette har for deg som lege.
GDPR - Illustrasjon fra colourbox.com

Les mer om personvern