Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Utkast til versjon 6.0 av Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren

06. august 2019

Høringsfrist 19.09.2019

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Helga Bysting Jus og arbeidsliv