Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

NOU 2018: 16 Det viktigste først (Blankholm-utvalget)

27. februar 2019

Høringsfrist 15.04.2019

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Ingvild Bjørgo Berg Samfunnspolitisk avdeling