Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Nasjonal veileder for utprøvende behandling

09. mai 2019

Høringsuttalelse

Legeforeningen har besvart Helsedirektoratets høring om nasjonal veileder for utprøvende behandling.

Veilederen skal ta utgangspunkt i de nasjonale prinsippene for utprøvende behandling, presentert i Kvalitetsmeldingen av 2912-2013.

Helsedirektoratet ønsket at høringsuttalelser skulle sendes inn via et elektronisk tilbakemeldingsskjema (i et QuestBack-skjema).

Dere kan lese Legeforeningens høringsuttalelse i skjemaet ved å åpne vedlagt fil.

 

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas Medisinsk fagavdeling