Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven

01. november 2019

Høringsfrist 06.12.2019

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven, samt grossistforskriften og apotekforskriften for å kunne innføre tiltak som skal bidra til å styrke legemiddelberedskapen.

Forslaget er ment å gi hjemmelsgrunnlag for å kunne pålegge apotek og grossist restriksjoner ved utlevering, salg og eksport av legemidler ved fare for eller ved en etablert mangelsituasjon. Departementet foreslår også at grossistene og apotekene gis en plikt til å gi Legemiddelverket elektronisk tilgang til lagerstatus. I tillegg inneholder forslaget hjemmel for å kunne ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på flere av handlingsnormene som omfattes av forslaget.

 

Forslaget skal ivareta mangelsituasjoner som faller utenfor helseberedskapslovens virkeområde. Det innebærer at mangelsituasjoner som oppstår under krig, kriser og katastrofer i fredstid ikke omfattes av dette forslaget. Forslaget skal gi hjemmelsgrunnlag for å kunne iverksette ulike tiltak hvor det er fare for eller foreligger et midlertidig eller permanent avbrudd i legemiddelforsyningen. 

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementets høringssider her.

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv