Forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker

21. mai 2019

Høringsfrist 06.08.2019

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv