Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Læringsmål for de kliniske fagene i del 1

15. mai 2018

Høringsfrist 06.06.2018

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Gro Reichelt Medisinsk fagavdeling