Intern høring – Ny spesialforening – Legers forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

19. februar 2018

Høringsfrist 02.04.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet søkte 2. januar 2018 om
godkjenning som spesialforening. På landsstyremøtet i Alta 2013 ble det vedtatt endringer i vilkårene for å ha status som spesialforening i Legeforeningen. Bakgrunnen for lovendringene var en opprydding i organisasjonen. Det stilles krav til medlemsstørrelse, krav til aktivitet og krav til formål.

-Foreningens medlemstall
Det stilles krav om en medlemsstørrelse på minst 20 lege-medlemmer for å bli godkjent som spesialforening i Legeforeningen. I søknaden av 2. januar 2018 medfølger en liste på 73 medlemmer. Kravet til medlemstall er således oppfylt.

- Krav til aktivitet
I vedtektene til Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet står det at de
skal arrangere et faglig møte årlig med deling av erfaringer på kvalitetsforbedring og
vitenskapelige presentasjoner, være høringsinstans og fremme kontakter med nordiske og
internasjonale medisinske organisasjoner innen interesseområdet. Kravet til aktivitet er
således oppfylt.

- Foreningens formål
Spesialforeningene skal ha et formål utover det som kan dekkes i én godkjent fagmedisinsk
forening. Faglige grupper som kan sees som undergrupper under fagmedisinske foreninger
skal ikke godkjennes som spesialforening. Det er et mål for Legeforeningen at de oppgaver
som hører inn under et fagområde ikke skal dekkes opp av flere organisasjonsledd.

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet har følgende formål:
- bidra til kompetanseøkning og medisinsk ledelse av kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet på alle nivåer innenfor helsesektoren
- oppmuntre til og fremme kvalitetsforbedring i klinisk praksis og utdanning
- bidra til åpenhet om uønskede hendelser og feil
- oppmuntre til og fremme forskning og publisering innen fagfeltet
- spre kunnskap om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet basert på dokumenterte
erfaringer og vitenskap
- bidra til tverrfaglig samarbeid
- arrangere et faglig møte årlig med deling av erfaringer på kvalitetsforbedring og
vitenskapelig presentasjoner (høstmøte)
- være høringsinstans
- fremme kontakter med nordiske og internasjonale medisinske organisasjoner
innen interesseområdet
- Oppmuntre til og fremme kontakt mellom leger, medisinstudenter og (medisinske)
ledere med interesse for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsetjenesten

Sentralstyrets vurdering er at Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet har et formål utover det som kan dekkes i én godkjent fagmedisinsk forening.

På denne bakgrunn anbefaler sentralstyret at søknaden fra Legenes forening for
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet sendes ut på bred organisatorisk høring.

Saksbehandler

Bente A. Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv