Intern høring - Landsstyresak - lovendringsforslag - valgkomité

08. februar 2018

Høringsfrist 03.04.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Saken gjelder lovendringsforslag om valgkomiteens varamedlemmer. I henhold til Legeforeningens lover skal det velges tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Det er fremmet forslag om at det i stedet velges tre personlige varamedlemmer.

Medlem i valgkomiteen, Tilde Broch Østborg, holdt et innlegg på landsstyremøtet i 2017 om valg av valgkomité med personlig vara. Hun ba sekretariatet i ettertid utarbeide et lovendringsforslag til landsstyremøtet 2018. Forslagsstiller Østborg viser til at i praksis blir både medlemmene og varamedlemmene i valgkomiteen valgt fra Of, Ylf og Af. Dersom et av medlemmene trekker seg fra komiteen, kan man ifølge forslagsstiller få ubalanserte konstellasjoner, siden det ikke er personlig vara. Ifølge forslagsstiller er det enighet innad i valgkomiteen om at det er viktig å bevare bredden i tilfelle et medlem varig går ut av komiteen. Østborg viser til at hun ikke på noen måte ønsker å binde opp kandidaturene mot "de tre store" yrkesforeningene. Det er det generelle hensynet om bredde i valgkomiteen forslagsstiller peker på.

Sentralstyret er enig med forslagsstiller om at hensynet til å bevare bredden i valgkomiteen taler for at det blir personlig vara i stedet for vara i nummerert rekkefølge. Sentralstyret mener imidlertid at dersom en personlig vara skal kunne fungere etter sin hensikt må denne utgå fra samme foreningsledd som representanten i valgkomiteen kommer fra.

På sentralstyrets møte 8. desember 2017 vedtok sentralstyret å sende saken på ordinær høring til organisasjonsleddene.
Se utfyllende informasjon om endringsforslag i høringsdokumentet på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Hege Synne Rahm Avdeling for jus og arbeidsliv