Intern høring - Landsstyresak - Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger - forslag til vedtektsendringer

23. januar 2018

Høringsfrist 05.03.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Frode Solberg Avdeling for jus og arbeidsliv