Intern høring - Landsstyresak - Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger - forslag til vedtektsendringer

23. januar 2018

Høringsfrist 05.03.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Vedtekter for Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger er fastsatt av landsstyret, jf. vedtektene § 1-3 tredje avsnitt. Vedtektene ble sist endret av landsstyret i 2007. Rettshjelpsutvalget og sekretariatet har løpende vurdert behovet for vedtektsendringer. På utvalgets arbeidsmøte i oktober 2017 konkluderte utvalget med at vedtektene bør revideres.

Sekretariatet har vurdert forslagene, og støtter Rettshjelpsutvalgets vurderinger. Rettshjelpsutvalget har behandlet saken på arbeidsmøtet og på ordinært møte i desember 2017. På møtet i desember 2017 gjennomgikk utvalget forslagene i dette saksfremlegget.

I tillegg til noen språklige justeringer gjelder endringsforslagene:
• Sammensetning og oppnevning
• Dekningsområdet, herunder forutsetninger for økonomisk støtte
• Saksbehandlingsregler, både i Sentralstyret, Rettshjelpsutvalget og for Rettshjelpsutvalgets sekretariat

Forslagene innebærer på noen punkter at dagens praksis formaliseres. På andre punkter foreslås det reelle endringer. Forslagene til endringer gjennomgås under.

Sentralstyret vedtok 17. januar 2018 å sende forslagene på høring til yrkesforeningene, lokalforeningene og Norsk medisinstudentforening.

Saksbehandler

Frode Solberg Avdeling for jus og arbeidsliv