Intern høring - Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2017

21. februar 2018

Høringsfrist 23.03.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2018.
Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom primærforeningene i hovedorganisasjonen, og skal i prinsippet gis som et samlet beløp til norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling.

Prisen består av en pengesum på kr. 100.000. I tillegg mottar prisvinner et diplom og en skulptur av Nico Widerberg. Legeforeningen inviterer med dette alle foreningsledd til å komme med forslag til kandidater. Sentralstyret vil behandle forslagene og innstille en kandidat på sitt møte 18. april.

Akademikerne ønsker at prisen bidrar til å skaffe publisitet og medieoppmerksomhet. Legeforeningen oppfordrer foreningsleddene til å fremme kandidater som jobber med spørsmål som er aktuelle for hele akademikergruppen, og med et tema som appellerer bredt.

Juryen vil vektlegge aktualitet blant kandidatene og deres arbeidsområder. Det er ønskelig med kandidater som inspirerer til å velge den akademiske veien. Dette i tråd med målet om å bygge opp Akademikernes identitet og skaffe oppmerksomhet. Juryen anmoder foreningene om å sende inn godt begrunnede nominasjoner, gjerne med tilhørende CV, da dette er juryens beslutningsgrunnlag.

Foreningene har ansvaret for å kvalitetssikre kandidatenes faglige prestasjoner. Forslaget som oversendes juryen skal være begrunnet i henhold til prisens formål. Det vil bli lagt vekt på faglig spredning i tildelingen. Begrunnelsen bør være på ca. ½ til 1 A4-side helst vedlagt kandidatens CV.

Du kan lese mer i vedlagte dokumenter fra Akademikerne.

Saksbehandler

Ingvild Bjørgo Berg Samfunnspolitisk avdeling