Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

20. april 2018

Høringsfrist 01.06.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling