Utredning av risiko for vold

17. oktober 2017

Høringsfrist 20.11.2017

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg Medisinsk fagavdeling