Rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

15. september 2017

Høringsfrist 15.11.2017

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv