Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Intern høring - Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf - Norsk forening for funksjonell og integrert medisin (NFIM)

27. oktober 2017

Høringsfrist 22.11.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Bente A. Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv