Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Refusjon mellom kommunene

13. februar 2017

Høringsfrist 17.03.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Pål Alm Kruse Jus og arbeidsliv