Høring om Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

24. oktober 2017

Høringsfrist 01.01.2018

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonalfaglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen. Retningslinjen er primært utarbeidet for gravide og alt helsepersonell i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Retningslinjen kan være av interesse for pårørende, politikere, utdanningsinstitusjoner og helse– og sosialpersonell.

Retningslinjen anbefaler et basisprogram med helsekontroller for å forebygge sykdom og avdekke eventuell risiko i svangerskapet. Anbefalingene gjelder for friske gravide uten kjente risikofaktorer. Oppfølging av gravide med risikosvangerskap eller komplikasjoner omfattes ikke av denne retningslinjen. Retningslinjen og helsekort for gravide må sees i sammenheng for en helhetlig oppfølging. Fastlege/jordmor bør tilby første konsultasjon innen en uke etter at gravide har tatt kontakt med legekontor eller helsestasjon. Det bør være avsatt god tid til en dialog om levevaner. Gravide som trenger det, bør få tilbud om utvidet veiledning og oppfølging i svangerskapet. Oppdateringen inkluderer relevante anbefalinger fra allerede publiserte produkter.

Saksbehandler

Bente Johansen Medisinsk fagavdeling