Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Nasjonal faglig retningslinje tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år

24. januar 2017

Høringsfrist 27.02.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen Medisinsk fagavdeling