Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften

07. november 2017

Høringsfrist 18.12.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Christine Palm Avdeling for jus og arbeidsliv