Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Finansieringsansvar for nye legemidler mot kreft og hudsykdom, mage-/tarmsykdom og revmatisk sykdom foreslås plassert hos de regionale helseforetakene f.o.m. 1.12.2017

17. oktober 2017

Høringsfrist 24.10.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet ber om innspill på forslag om å plassere finansieringsansvaret for de navngitte legemidlene hos de regionale helseforetakene.

Helsedirektoratet vurderer at legemidlene har et bruksområde som faller inn under en av sykdomsgruppene som de regionale helseforetakene har finansieringsansvaret for, og hvor behandlingsalternativene er sykehusfinansierte. Helsedirektoratet ønsker konkrete innspill på om legemidlene kan sies å oppfylle kriteriene for plassering av finansieringsansvar som skissert i høringsforslaget.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas Medisinsk fagavdeling