Intern høring - Rapport fra arbeidsgruppe i Legeforeningen om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten

31. mars 2016

Høringsfrist 06.06.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Ole Anders Stensen Medisinsk fagavdeling