Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom

21. desember 2016

Høringsfrist 27.01.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling