Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring – demensplan 2020

24. juni 2015

Høringsfrist 09.08.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om demensplan 2020.

Målet med demensplan 2020 er å skape et samfunn som tar vare på og integrerer personer med demens i fellesskapet.

Med bakgrunn i brukeres og pårørendes innspill, uløste utfordringer fra dagens plan og ny kunnskap, foreslås det fem hovedgrep for å bedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende:

 

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen Medisinsk fagavdeling