Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Felleskatalogen; fortsatt behov for papirutgave?

13. mai 2015

Høringsfrist 21.06.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling