Høring - Utkast til endringer i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

17. juni 2015

Høringsfrist 25.08.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv