Høring - Endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev i implementering av EU-regler

30. september 2015

Høringsfrist 17.11.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag om implementering av EU-direktiver om tekniske krav til koding av humane celler og vev og om prosedyrene for å verifisere ekvivalente standarder for kvalitet og sikkerhet av importerte vev og celler (Single European Code).

Om forslaget: Endringene har til hensikt å sikre at celler og vev som importeres fra tredjeland møter de samme sikkerhets- og kvalitetskrav som celler og vev med opprinnelse fra virksomheter innenfor EU/EØS. Importbestemmelsene vil sikre trygghet for alle pasienter i behov av celler og vev, uavhengig av om disse er donert i eller utenfor EU/EØS. Foreningsleddene må selv vurdere om det er relevant å avgi en uttalelse.  

Les mer om høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-i-forskrift-om-handtering-av-humane-celler-og-vev/id2439995/

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling