Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose

03. desember 2015

Høringsfrist 05.01.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen Medisinsk fagavdeling