Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Invitasjon til høring - Regional plan for hudfaget 2014 – 2020

25. juni 2014

Høringsfrist 26.08.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv