Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer

11. juli 2014

Høringsfrist 29.08.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Ole Anders Stensen Medisinsk fagavdeling