Intern høring - Landsstyresak - Lovendringer - Gjennomføring av landsstyremøter - frister for å fremme saker for landsstyret, saksliste på landsstyremøter, avstemning i landsstyret, elektroniske valg

23. oktober 2014

Høringsfrist 21.12.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Sentralstyret har vurdert reglene for gjennomføring av landsstyremøter og ønsker å foreslå flere endringer.

Det foreslås å endre og likestille fristene for å fremme saker for landsstyret. Videre foreslås klargjøringer av bestemmelsene om saksliste for landsstyremøte, og bestemmelsene for avstemning i landsstyret. I tillegg foreslås det endringer som åpner opp for elektroniske valg i landsstyret.

Med grunnlag i sentralstyrets vurdering, sendes saken på ordinær høring til organisasjonsleddene.

Det gjøres oppmerksom på at det også er foreslått endringer i forretningsorden for landsstyremøtet, som sendes ut som egen høringssak.

Last opp brevet fra høyre side.

Saksbehandler

Bjørn Ove Kvavik Avdeling for jus og arbeidsliv