Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring – NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

18. november 2014

Høringsfrist 21.01.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling