Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Nasjonal beredskapsplan mot ebola – interimversjon

17. desember 2014

Høringsfrist 20.01.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Hanne Riise-Hanssen Avdeling for jus og arbeidsliv