Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Landsstyresak - valg av varamedlemmer til valgkomiteen

22. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Det er fremsatt forslag om endring av Legeforeningens lover § 3-1-3, 1. ledd nr. 8 og § 3-2-1, 6. ledd om oppnevning av varamedlemmer til valgkomiteen.

Begrunnelsen for forslaget er at det er nødvendig å velge varamedlemmer på grunn av sykdomsforfall og andre forfall som gjør det nødvendig å tre tilbake fra vervet i valgkomiteen.

Saksbehandler

Bente A Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv