Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Landsstyresak - om fjerning av overgangsregel

22. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

I forbindelse med organisasjonsendringer i Legeforeningen i 2005 ble det innført en overgangsregel i lovenes § 3-4-1- (1), om overgang fra fylkesavdeling til lokalforening.

En overgangsbestemmelse må anses å ha et kortvarig preg. Det er ikke naturlig å ha en overgangsbestemmelse etter nærmere åtte år. Bestemmelsen foreslås fjernet da den ikke lenger er aktuell.

Saksbehandler

Bente A Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv