Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Landsstyresak - om Leger i spesialisering – medlemskap i fagmedisinske foreninger

22. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Etter Legeforeningens lover er det frivillig for leger i spesialisering å være medlem i en fagmedisinsk forening. Dersom legen i spesialisering velger å tilknytte seg en fagmedisinsk forening, kan dette gjøres uten å betale kontingent til den fagmedisinske foreningen.

Ylf Styret har fremmet forslag til endringer i Legeforeningens lover som innebærer at leger i spesialisering skal være obligatorisk medlem i, og betale kontingent til, de fagmedisinske foreninger på lik linje med spesialister.

Saksbehandler

Bente A Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv