Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Landsstyresak - om nedleggelse av regionsutvalg

22. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Det er fremmet forslag om nedleggelse av regionsutvalg.

Forslagsstiller mener det lett vil kunne bli slik at Administrativ ledelse både på HF og RHF kan finne støtte for sitt syn i ett eller annet legeforeningsorgan, i motstrid med de tillitsvalgte som faktisk er legeforeningens stemme i saken.

Saksbehandler

Bente A Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv