Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring – Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven – rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

08. april 2013

Høringsfrist 02.06.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Siri Næsheim JA-avdelingen