Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - endringer i blåreseptforskriften

15. oktober 2013

Høringsfrist 02.12.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra HOD om endringer i blåreseptforskriften.

Høringen omfatter to separate høringsnotater. Den ene delen av høringen inneholder forslag til nytt system for stønad til legemidler etter individuell søknad, den andre endringer for stønad til spesielt utstyr og forbruksmateriell etter individuell søknad.

Lenken til høringen:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing---endringer-i-blareseptforskrifte/horingsnotat.html?id=737617

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv