Intern høring - Legeforeningens landsstyremøte 2014 - forslag til tema for den helsepolitiske debatt og forslag til saker under Sak 9 Aktuelle saker

06. desember 2013

Høringsfrist 03.02.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Jorunn Fryjordet Samfunnspolitisk avdeling