Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap

06. februar 2012

Høringsfrist 23.02.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt Legeforeningen utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap på høring. Forskriften skal legge til rette for at helsepersonell i formaliserte arbeidsfellesskap på nærmere bestemte vilkår, kan etablere felles behandlingsrettede helseregistre når dette er nødvendig for å yte helsehjelp. I praksis innebærer dette at hver pasient kun har én journal innen arbeidsfellesskapet, og at helsepersonellet tilknyttet dette fellesskapet har anledning til å føre opplysninger i disse journalene.

 

Saksbehandler

Aadel Heilemann