Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger

09. februar 2012

Høringsfrist 24.03.2012

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Hanne Riise-Hanssen Jus og arbeidsliv