Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - endring i pasient- og brukerrettighetsloven

29. oktober 2012

Høringsfrist 29.12.2012

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Stine Kathrin Tonsaker Avdeling for Jus og arbeidsliv