Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Landsstyremøtet 2013 – innmelding av lovsaker

06. desember 2012

Høringsfrist 05.02.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningens landsstyremøte avholdes 4. – 6. juni 2013 i Alta. For å forberede landsstyremøtet best mulig orienteres det i dette brevet om ulike frister foran landsstyremøtet.

Lovsaker
Frist for å fremme lovendringsforslag er i henhold til Legeforeningens lover fire måneder før landsstyremøtet, dvs mandag 4.2.2013

Saksbehandler

Jorunn Fryjordet Helsepolitisk avdeling