Europakommisjonens direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester

06. februar 2012

Høringsfrist 15.11.2008

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Elisabet Huitfeldt