Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Landsstyresak - Valg av leder, nestleder, 3 medlemmer og varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1. 2010-31.12. 2013 - innhenting av forslag på kandidater

06. februar 2012