Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Forvaltningsreformen - høringsnotat med lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

06. februar 2012

Høringsfrist 07.02.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring notat med lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet.

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt