Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering - Norsk vitenskapsindeks (NVI)

06. februar 2012

Høringsfrist 11.02.2009

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Elisabeth Søyland